Posts tagged ‘ห้องเย็น’

ระบบห้องเย็นแช่เย็นเฉียบพลัน (Air Blast Chill Room ) มีไว้เพื่อลดอุณภูมิเพื่อรอขบวนการต่อไป หรือ เพื่อดูแลเชื้อแบคทีเรีย หรือเพื่อให้เอ็นไซย่อยเนื้อในกรรมวิธีผลิตเนื้อสัตว์ ส่วนใหญ่ห้องเย้นเฉียบพลัน จะมีข้อระบุของเวลาเข้ามาด้วย อุณหภูมิใช้งานที่หวังส่วนมาก ประมาณ : 2 ถึง -10 องศาเซียลเซียส หรือ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ ระบบห้องเย็นแช่แข็ง (Freezer Room) มีไว้เกี่ยวกับ ลดอุณหภูมิ และเก็บของซื้อของขาย ในช่วงเวลานานๆ ที่อุณหภูมิต่ำกว่า “จุดเยือกแข็งของตัวสินค้านั้นๆ”เช่น ปลาแช่แข็ง เก็บปกป้องที่อุณภูมิ -17.8  ถึง -23.3 องศาเซียลเซียส สามารถรักษาได้ระยะเวลา 8 ถึง 10 เดือน อุณหภูมิใช้งานที่หมายโดยมาก ประมาณ : ตั้งแต่ -5 ถึง -25 องศาเซียลเซียส หรือ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ ระบบห้องเย็นเก็บรักษาของซื้อของขาย (Cold Storage Room […]