Posts tagged ‘รายได้เสริม’

อินเตอร์เน็ตเมื่อศึกษาให้ดีจะพบว่าสามารถนำมาสร้างรายได้เสริมได้ ปัจจุบันอินเตอร์เน็ต ป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ของคนเกือบจะทุกรุ่น ทุกวัย ประโยชน์การใช้ก็แตกต่างกันออกไปตามภารกิจหน้าที่ แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือ การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เล่นเกมออนไลน์ อ่านหนังสือพิมพ์และข่าวสารอื่น ๆ ที่มีภาพประกอบ หรือฟังวิทยุ ดูรายการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดูภาพยนตร์ตัวอย่างทั้งใหม่และเก่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อศึกษาให้ดีจะพบว่าสามารถหารายได้เสริมให้กับเราได้โดยไม่ยาก หลายคนประสบความสำเร็จกับการทำธุรกิจออนไลน์(Online Business) หรือ (e-Commerce) จากการใช้เวลาว่าง โดยเริ่มจากการกระทำสิ่งเหล่นี้เป็นจุดเริ่มต้น ผู้เขียนขอนำประสบการณ์หรือยกตัวอย่างการสร้างรายได้เสริมจากการใช้เวลาว่างในโลกออนไลน์ (Online) ของผู้ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว มาแบ่งปันให้กับทุกคนที่สนใจ หากท่านใดที่ต้องการมีรายได้เสริมจากโลกออนไลน์ (Online) แต่ยังหาจุดเริ่มต้นไม่เจอ อาจจะนำไปเป็นแนวทาง หรือปรับใช้กับธุรกิจของตนเองก็ได้ จุดเริ่มต้นในการหารายได้จากการใช้เวลาว่างในโลกออนไลน์ อันดับแรก ก็คือ สำรวจสิ่งที่เราชอบกระทำเป็นประจำ เช่น การฟังเพลง หากเราเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแนว Country เราก็จะมีเว็บ หรือสถานีวิทยุออนไลน์ที่เข้าไปฟังเป็นประจำ บางเว็บบางสถานีสามารถพูดคุย (Chat) กันได้ ทำให้เกิดกลุ่มคนที่มีความรักความชอบในสิ่งเดียวกันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นต้นทุนทางธุรกิจ อันดับต่อมา จากที่เราเคยไปฟังเพลงที่สถานีหรือเว็บเพลงที่เราไปเป็นประจำ ก็สร้างเว็บไซด์เป็นของตนเองนำกล่องเพลงมาติด ซึ่งการสร้างเว็บไซด์ก็ไม่ยาก เพราะปัจจุบันมีเว็บสำเร็จรูปมากมาย ราคาไม่แพง ก็เลือกตามความเหมาะสมกับการใช้งาน จากนั้นก็นำเพลงแนว Country […]